O nama

Proizvođač sustava 4budget je poduzeće Alternativni modeli nabave projektno udruženo s ekspertima iz područja informatike, poslovnih i javnih financija, matematike, statistike, prava i industrijskog dizajna.

Poduzeće je specijalizirano za pripremu, ugovaranje i financiranje javnih projekata koje javni naručitelji nabavljaju po jednom od alternativnih modela nabave kao što su energetska usluga, javno-privatno partnerstvo, koncesija ili pravo građenja. Na tom području, aktivnosti i sudjelovanje poduzeća Alternativni modeli nabave usmjereno je na:

 • identifikaciju i kvantifikaciju rizika projekta;
 • izradu složenih poslovnih i financijskih modela;
 • procjenu kvantitativne i kvalitativne vrijednosti za novac;
 • izradu ugovora o JPP-i, koncesijama, pravu građenja ili energetskoj usluzi;
 • financiranje javnih projekata nabavljenih po alternativnim modelima;
 • izmjene i dopune ugovora o JPP-u, energetskoj usluzi, koncesijama i pravu građenja;
 • izradu sustava za izvještavanje i nadzor poslovanja.

Direktor poduzeća je dr.sc. Damir Juričić.


REFERENCE:

Certifikati

 • Lexxion: State Aid for Financial Instruments, Vienna;
 • European Academy: EU Financing for Broadband Infrastructure Projects 20142020, Berlin;
 • European Academy: Risk Analysis and Risk management for Public-Private Partnerships, Berlin;
 • European Academy: Using Financial Instruments in Current Generation of Programmes 2014-2020, Berlin;
 • PPP Experts Limited: Feasibility Studies for PPPs, London;
 • PPP Experts Limited: Advanced PPP Financial Modelling, London.

Sudjelovanje u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva i ESCO

 • O.Š. Cestica - izračun financijskih pokazatelja u okviru studije izvedivosti te utvrđivanje sustava obračuna kamate uslijed nastupa rizika kamatne stope;
 • Grad Osijek – JPP projekt rekonstrukcije i dogradnja Sokolskog doma. Izračun financijskih pokazatelja i kriterija te projekcija financijskih izvješća u okviru studije izvodivosti u postupku ocijene i odobravanja prijedloga projekta;
 • Grad Varaždin - utvrđivanje sustava otplate kreditnih obveza u slučaju nastupa rizika kamatne stope za JPP projekt sportske dvorane;
 • Grad Rijeka – član tima konzultanta za JPP projekt Kompleks Zapadna Žabica;
 • Primorsko-goranska županija – član tima konzultanta za JPP projekt Lječilišni centar V. Lošinj;
 • Grad Opatija – revizija ugovora o energetskoj usluzi za sustav javne rasvjete;
 • Grad Pazin – izrada ugovora o JPP-u za sustav javne rasvjete.
 • Varaždinska županija – Stručna analiza i mišljenje o primjeni primjerene metode obračuna umanjenja naknade u projektima javno-privatnog partnerstva u slučajevima promjene kamatne stope;
 • Klinički bolnički centar ''Rebro'' – sudjelovanje u izradi dijela financijskih analiza kod izrade studije izvedivosti u organizaciji PPP Centra.

Sudjelovanje u odobravanju projekata javno-privatnog partnerstva

 • Grad Koprivnica – OŠ Podolice, OŠ Đuro Ester te UŠ Fortunat Pintarić;
 • Ministarstvo pravosuđa – JPP projekt Trg pravde;
 • Varaždinska županija – Opća bolnica Varaždin;
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – OŠ Finida u Poreču, OŠ Poreč, OŠ Mate Balote u Bujama te Medicinska škola u Puli;
 • Varaždinska Županija – OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu, OŠ Novi Marof te OŠ Martijanec;
 • Gerovo – Dom za starije i nemoćne osobe;
 • Popovača – Neuropsihijatrijska bolnica;
 • Kostrena – Rekostrukcija sustava javne rasvjete

Sudjelovanje u ocjeni statističkog tretmana javnih ugovora (Eurostat)

 • Međunarodna zračna luka dr. Franjo Tuđman;
 • Gimnazija Fran Galović, Koprivnica;
 • Jadranska autocesta Bina Istra (Istarski ipsilon);
 • Autobusni kolodvor Osijek;
 • Rekonstrukcija zgrade Varaždinske Županije;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – I iskaz – grupa 1;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – I iskaz – grupa 2;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – I iskaz – grupa 3 i 4;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – II iskaz – grupa 1 i 2;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – II iskaz – grupa 3;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – II iskaz – grupa 4;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – II iskaz – grupa 5;
 • Dogradnja škola u Varaždinskoj županiji – III iskaz – grupa 1;
 • Sportska dvorana Varaždin;
 • Arena Split.

Sudjelovanje u EU projektima

 • Twinning Light Project ''Further Strengthening of the PPP System in the Republic of Croatia" (IPA 2013);
 • ''Instruments for Blending European Structural and Investment Funds with Public-Private Partnerships'' (IPA 2017);
 • BUILD2LC Project ''Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions - Financial Instruments'' (2018);
 • P-IRIS, Interreg Europe, '' Policies to improve rural areas' innovation systems by professionalising networking activities and use of innovation tools, Smart Villages'' (2018).
 • STORE4HUC, Interreg Europe Project ''Feasibility Study for implementing energy storages in Bracak (HR) (2019).

Ostalo

 • Grad Kastav – Analiza mogućnosti primjene različitih modela nabave gradskog vrtića;
 • Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije - Financijski instrumenti EU-obilježja i mogućnosti primjene;
 • Grad Pula – Osnovna obilježja postupka izrade strategije pametnog grada;
 • Regionalna enegetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Analiza mogućnosti sufinanciranja projekata javno-privatnog partnerstva;
 • Ernst & Young, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Osnovna obilježja modela nabave, propisa i subvencioniranja JPP projekata;
 • Grad Zagreb – Sudjelovanje u izradi Strategije pametnog grada Zagreba u dijelu koji se odnosi na inovativno financiranje.

 

Kontaktirati nas možete pomoću mail adrese: info@4budget.eu.