Kontakt

Alternativni modeli nabave d.o.o.
Ante Kovačića 24, Rijeka

Voditelj tima 4budget: dr.sc. Damir Juričić

info@4budget.eu

+385 99 4443 584